Even geduld aub..

BTW heffing per 1 januari 2013

nieuws1-1-1200x800.png

Middels dit bericht wil de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) u inlichten over de invoering van BTW op uw behandeling bij de osteopaat.Deze regeling gaat in op 01-01-2013

De overheid heeft in haar bezuinigingsplannen (het zgn. Kunduz of lenteakkoord) gemeend dat alle niet BIG- geregistreerde zorgverleners 21% omzetbelasting moeten gaan afdragen. Dit is in strijd met de Europese richtlijnen, die voorschrijven dat medisch handelen vrijgesteld zou moeten zijn van BTW.

Bovendien is het een vorm van discriminatie daar andere, vergelijkbare beroepen zoals fysiotherapie, wel vrijstelling genieten.

Deze beroepen zijn opgenomen in het zgn. BIG-register, een door de overheid beheerd register dat ontoegankelijk is. Regelrechte kartelvorming dus. Feitelijk beschouwt de overheid osteopathie dus als een luxeartikel waarvoor u 21% belasting moet betalen.

De NVO stelt alles in het werk om deze maatregel teniet te doen. Echter tot op heden zonder resultaat. Wanneer u onze acties wilt steunen, kan dat via ondertekening van een petitie op: http://osteopathiebtwvrij.petities.nl.

Voor u als klant houdt dat in dat het tarief voor een consult osteopathie per 1 januari 2013 gaat veranderen. Uw osteopaat is verplicht om BTW af te dragen aan de belastingdienst.

Graag wil de NVO u er nogmaals op attenderen dat het niet de osteopaten zijn die een verhoging van de kosten voor een consult wensen. Het is een maatregel van de overheid waar elke osteopaat zich aan dient te conformeren.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met uw osteopaat of met het secretariaat van de NVO via de website (www.osteopathie.nl) of via 040-2217630.

We hopen u middels dit bericht voldoende op de hoogte te hebben gesteld over de aankomende veranderingen.

Vriendelijke groet,
Sandra Schoemaker-Roes
Osteopaat DO-MRO


Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


Sandra Roes

Het boeiende van de osteopathie is de holistische visie. Je krijgt een veel bredere kijk op de behandeling van de klachten van mensen. Binnen de osteopathie wordt
altijd gezocht naar de oorzaak van de klacht, niet alleen de symptoombestrijding wordt nagestreefd.